Zondagsschool Dijkerhoek.

In Dijkerhoek wordt er dit jaar al 130 jaar zondagsschool gehouden.
De mijlpaal van 125 jaar werd in 2012 bereikt.
Uiteraard hebben we hier aandacht aan besteed met de kinderen en hun ouders, oud leiding en andere belangstellenden.

De kinderen van de basisschool zijn vanaf 6 jaar van harte welkom op onze zondagsschool.
Ons vaste onderkomen is het Kulturhus in Dijkerhoek. Dit was vroeger kerkgebouw Bethanië. Vanaf 2013 zijn we hier te gast en daar zijn we heel blij mee.

In het zondagsschooluurtje wordt gewerkt aan de hand van Kind op Zondag. Verder wordt er veel gezongen en wordt het verhaal vaak verwerkt door middel van een spel, tekenen, knutselen of een gesprekje.
De zondagsschooluurtjes vinden om de 2 weken plaats van 09.30 uur tot 10.30 uur.

Naast onze gebruikelijke zondagsschooluurtjes bereiden wij ook een aantal gezinsdiensten voor. Zo is er in de herfst de oogstdienst. Het Heilig Avondmaal vieren we net voor of tijdens de Lijdenstijd en tenslotte is er in de maand juni de afscheidsdienst.
Met Pasen en Pinksteren bereiden wij samen met de Bethanië commissie en enkele andere verenigingen uit Dijkerhoek een samenkomst voor. Op deze dagen is er namelijk geen predikant in Dijkerhoek. Zo hebben wij met Pasen een paasontbijt.

Het Kerstfeest neemt een bijzondere plaats in. Dat vieren we op Eerste Kerstdag om 19.00 uur met ouders, grootouders en iedereen die maar wil komen. De Bethaniëzaal is dan tot de laatste stoel bezet.

Het nieuwe seizoen beginnen we met een gezellige morgen. Alle kinderen uit Dijkerhoek ontvangen hier bericht van. Je mag natuurlijk ook op een ander moment gezellig met ons mee doen.

Dit is zo ongeveer het reilen en zeilen van Zondagsschool Dijkerhoek. Meer informatie is te verkrijgen bij: Erik Wechstapel, telefoonnummer 0548-364034.

Een hartelijk groet van de leiding: Marjan van Bruggen, Erna Nikkels en Erik Wechstapel.