Hervormde Vrouwen Groep ‘Door Eenheid Verbonden’

De Hervormde Vrouwengroep “door Eenheid Verbonden” uit Dijkerhoek bestaat al bijna 60 jaar en komt eens per twee weken bij elkaar in het Kulturhus.

De doelstelling van de H.V.G. is om vrouwen, die zich willen laten inspireren door de bijbel, de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen op allerlei gebied. De avonden worden ingevuld door: sprekers cq. spreeksters met lezingen over uiteenlopende zaken; een enkele keer discussie-, creatieve- en spelavonden. Elke avond wordt begonnen met een korte meditatie n.a.v. een bijbelgedeelte. Het programma wordt samengesteld door het bestuur. Één keer per seizoen wordt er een avond verzorgd door enkele leden. Een seizoen loopt van september tot en met april. In mei en/of september gaan we meestal een middag uit.

We helpen mee aan de veiling van de kerk door het verkopen van oliebollen samen met H.V.G. Holten. Verscheidene leden van onze groep bezorgen de zondagse bloemen van de kerk voor wijk West bij zieken en ouderen.

Op dit moment telt de vereniging 15 leden, waarvan twee passieve leden.