Dijkerhoeks Amateur Toneel D.A.T.

Het Dijkerhoeks Amateur Toneel bestaat reeds sinds 1961 en is in Dijkerhoek en omstreken een begrip door haar prachtige toneelstukken en eigen geschreven schitterende revues.

Om U een impressie te geven van onze vereniging willen U een kleine indruk geven van onze activiteiten.

De oprichting.

Binnen de buurtvereniging Dijkerhoek was een groepje jongeren die veelal de toneelstukken verzorgde. Deze jongeren wilden eigenlijk meer voorstellingen per jaar opvoeren en ook graag eens een revue aan de Dijkerhoekse bevolking presenteren.
Het toenmalige bestuur van de buurtvereniging was van mening dat een revue niet in hun programma paste. Dit was voor deze jongeren het moment om een eigen toneelclub op te gaan richten. Het was november 1961.

Hier volgt het verslag van de oprichtingsvergadering van 17-11-1961.

Op 17 november 1961 werd er een toneelvereniging opgericht in café ’t Bonte Paard.

Deze bijzondere avond werd geopend door de heer W.Bosman.
Eerst was er een bestuursverkiezing, dit was geen gemakkelijke zaak maar toch kwam er een bestuur uit de bus, het luidde als volgt:

Voorzitter: W.Bosman
Secretaris: E.Haverslag
Penningmeester: G.Nikkels

De vergadering werd verder voortgezet onder leiding van de nieuwe voorzitter W.Bosman. Nu moest er nog een nieuwe naam bedacht worden voor de nieuwe vereniging. Er werd lang over gepraat, maar tenslotte kwam er toch een naam tevoorschijn: Dijkerhoeks Amateur Toneel.
Vastgesteld werd dat de eerste toneeluitvoering half februari zou zijn. De heer W.Drent uit Holten werd als souffleur in het oog genomen, daar zou nog even naar geïnformeerd worden.
Over de contributie werd nog gepraat en vastgezet op Fl. 5,– per lid per jaar.

De vergadering start met 12 leden:

W.Bosman
D.Janssen
E.Haverslag
B.Markvoort
G.Nikkels
A.Kolkman
H.Reilink
J.Reilink (Jannie)
H.Tempelman
D.Haverslag
W.Wissink
D.Pinkert

De voorzitter bedankt iedereen voor de opkomst en wenst allen wel thuis en welterusten.

Toneelstukken.

Frequent wordt er een toneelstuk opgevoerd i.s.m. de buurtvereniging ‘Schoolkring Dijkerhoek’.
Dit stuk wordt, indien mogelijk, op meerdere plaatsen gespeeld. Ook wordt er, bij toerbeurt met andere Holtense toneelverenigingen, bij toerbeurt op Koningsdag een toneelstuk op de planken gebracht in gebouw Irene te Holten.

Revues.

Het Dijkerhoeks Amateur Toneel heeft al vele revues op de planken gebracht. In de jaren ’70 en 80 gebeurde dit eens in de twee jaar, tegelijk met de het Dijkerhoeks feest eind juni.
Sinds 1992 wordt er elk jaar een revue gepresenteerd aan de Dijkerhoekse bevolking en verdere belangstellenden. Ongeveer 750 mensen bezoeken deze avond.
Er wordt gespeeld in een grote feesttent bij café Het Bonte Paard, onze thuishaven, in Dijkerhoek, gem. Rijssen-Holten. In 1992 werd voor het eerst gespeeld in een feesttent. Dit was een hele omschakeling omdat men alleen gewend was om te spelen op een klein toneel. Wel kwamen er mogelijkheden voor grotere acts. Ook moest er geëxperimenteerd worden met het geluid. Dit was geen gemakkelijke klus; denk bijvoorbeeld aan regen, harde wind en langskomend verkeer. Dat alles had men zeer snel onder controle.
Thans wordt er op professionele wijze gebruik gemaakt van headsets. Ook is er een ploeg eigen leden die zich alleen maar bezig houden met de geluidstechnieken.
Deze revues worden geheel door eigen leden geschreven. Dit geldt voor de tekst, zang en de de dans. Ook heeft de Dijkerhoekse revue al jaren de beschikking over een eigen revueorkest. Deze heeft in de loop der jaren een natuurlijke verandering doorgemaakt, maar maakt onze revues wel zeer speciaal. De teksten zijn gebaseerd op dingen die zich afspelen in Dijkerhoek en/of Rijssen-Holten, maar ook worden er algemene stukken geschreven die overal in den lande gespeeld kunnen worden.
Ook de zangnummers worden zelf geschreven en kunnen ook over alles en niets gaan.
De Dijkerhoekse revue is voor iedereen toegankelijk en wordt gespeeld op de vrijdagavond van het Dijkerhoekse feest, eind juni.

Per augustus 2020 telt de toneelvereniging DAT 107 leden.