Buurtvereniging ‘Schoolkring Dijkerhoek’

Buurtvereniging “Schoolkring Dijkerhoek” is opgericht op 6 juni 1947.
De vereniging stelt zich als doel het in stand houden en bevorderen van het saamhorigheidsgevoel van de bewoners van de genoemde schoolkring.
Het leggen en het onderhouden van contacten met overheids- en semi-overheids instanties voor zover van belang voor de schoolkring.

De vereniging organiseert activiteiten voor jong en oud.
Lid van deze vereniging kunnen worden ingezetenen van de schoolkring Dijkerhoek die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Leden die zich elders vestigen kunnen lid blijven van de vereniging.
Het verenigingsjaar loopt van april tot april. De contributie bedraagt € 7,50 per lid per jaar.

Nieuwe leden kunnen zich bij één van de bestuursleden als lid aanmelden.

Het bestuur bestaat uit 7 leden, te weten: voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en drie bestuursleden.

De zittingsperiode van een gekozen bestuurslid bedraagt 3 jaar. Hij of zij kan zich slechts 1 keer herkiesbaar stellen. De tweede zittingsperiode bedraagt 4 jaar.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Joop Rensen
Secretaris: Wendy Podt
Penningmeester: Erwin Hurenkamp
Bestuurslid: Marian Aaltink
Bestuurslid: Wilma Klaasses
Bestuurslid: Elsemieke Roeterdink
Bestuurslid: Marco Oosterveld
 

De maandelijkse activiteiten van de buurtvereniging zijn elk jaar weer:

Januari: Nieuwjaarsreceptie.
Dit is een goed begin om het nieuwe jaar met z’n allen in te luiden. Deze receptie vindt plaats in het Bonte Paard.
Maart: Jaarvergadering
Voor deze vergadering worden alle leden van de Buurtvereniging geïnviteerd. Ook worden er sprekers uitgenodigd die over bepaalde onderwerpen meer zullen vertellen. Tijdens de jaarvergadering vindt ook de bestuurswisseling plaats.
Maart: Playbackshow
Deze playbackshow is voor de jeugd van Dijkerhoek t/m 16 jaar. De playbackacts worden beoordeeld door een deskundige jury. Alle kinderen krijgen een aandenken aan hun deelname en de prijswinnaars krijgen natuurlijk een extra prijs.
Mei / juni: Fietspuzzeltocht
Deze fietspuzzeltocht is voor jong en oud. Er wordt een mooie route uitgezet met allerlei opdrachten en activiteiten onderweg. Tussen de middag wordt er gezorgd voor een lunch zodat de inwendige mens ook niks tekort komt.
Juni: Dijkerhoeks Feest
Een heel weekend feest met alle inwoners van Dijkerhoek en omstreken.
November: Toneelavond in samenwerking met DAT
Deze toneelavond wordt georganiseerd door de buurtvereniging. DAT (Dijkerhoeks Amateur Toneel) voert deze avond een toneelstuk op.