60+ groep

De 60+ groep (opgericht als 55+ groep) is in 2003 weer opgestart vanuit de buurtvereniging en de “Bethanië”commissie.

Deze groep die toegankelijk is voor alle (oud-) Dijkerhoekers. Ze komt samen op de woensdag middag van 14.00 uur tot 17.00 uur.

We hebben 4 bijeenkomsten per jaar die meestal plaats vinden in gebouw”Bethanië”.

Op deze middagen hebben wij een afwisselend programma waar gezellig samenzijn de boventoon heeft, zo beginnen we met een kopje koffie of thee en eindigen met een borrel of twee.

In de tussenliggende tijd kijken we dia’s, luisteren we naar mooie verhalen in het dialect of zingen we mee met een accordeon

Al met al dus reden genoeg om eens bij deze club te komen kijken.

Met vriendelijke groeten van de 60+ commissie:

Henk Luggenhorst

lid vanuit de groep

Henk Rietberg

lid vanuit de groep
Bertha Boode

lid vanuit de buurtvereniging
Egbert van den Brink

lid vanuit de “Bethanië”commissie 0548-365111