Help mee met verhalen voor het Openluchtspel 2019

Beste, Kameraden en Vriendinnen groepen uit Dijkerhoek,

De Stichting Openluchtspel Dijkerhoek heeft de intentie elke 5 jaar een openluchtspel te organiseren. Na de eerste keer in 2009 en daarna in 2014 is het speeljaar 2019 in beeld. Ook deze keer willen we, net als voorgaande keren, graag een eigen geschreven stuk opvoeren. In een aantal brainstormsessies binnen het bestuur kwam er een idee naar voren om invulling te geven aan een verhaallijn van het nieuwe spel. We hebben een schrijfster gevonden welke deze gedachte wil vertalen in een innovatief en vernieuwend avondvullend openluchtspel.

Er zijn ook in Dijkerhoek al jaren kameraden- en vriendinnengroepen waarbinnen de onderlinge band heel stevig, ijzersterk, om niet te zeggen: ‘eeuwig’ is. Binnen deze verschillende groepen hebben zich ongetwijfeld, bijzondere, mooie, bizarre, lachwekkende, droevige, onvoorstelbare, niet na te vertellen gebeurtenissen afgespeeld. Van die gebeurtenissen waarvan je binnen de groep op een verjaardag of uitstapje er maar 1 woord van gezegd hoeft te worden en iedereen weet zich het voorval weer haarscherp te herinneren!
Wellicht door de jaren heen wat aangedikt en opgeleukt, maar het blijft een uniek en bijzonder verhaal!
Met jullie medewerking willen we graag al deze mee gemaakte kameraden/vriendinnen gebeurtenissen door de jaren heen verwerken tot een verhaal waarin iedereen zich zal herkennen en tot de verbeelding zal spreken van een ieder welke die een hechte band ervaart binnen kameraden-of vriendinnengroep. De vraag is of jullie dit met elkaar binnen je groep willen bespreken en daarna een of meerdere verhalen met ons zou willen delen. Uit deze verzameling van verhalen willen we door de schrijfster een uniek Dijkerhoeks Openluchtspel laten schrijven.
Er zal geen direct verband met personen of groepen gelegd worden en ook zullen er geen namen gebruikt worden welke direct terug geleid kunnen worden naar personen in de gebeurtenis.

Graag willen we hierbij een afgevaardigde (of twee) van jullie groep uitnodigen om kennis te maken met de schrijfster. Tevens willen we op deze bijeenkomst verder uitleg en toelichting geven op de voorgestelde inhoudelijke verhaallijn. En uiteraard alle opgekomen vragen beantwoorden.

Hierbij willen we graag 1 of 2 afgevaardigden van je groep uitnodigen voor deze bijeenkomst op donderdag 31 mei om 20.00 uur te Bonte Paard. Vragen of opmerkingen voor deze te organiseren avond horen we graag!

Het OLSD bestuur

Johan Wiersma-Leendert Derks-Erik Rensen-Bert Aaftink-Miranda Rensen-Gerrit Nikkels-Jantina Oplaat-Joke Lysen

Wiersmajmp@hotmail.com

Printbare versie.